Valors de l’Esport per a Famílies
 

NORMES PER A FAMÍLIES

 

1.-

Els pares i mares, com a principals educadors/es, tenen la màxima responsabilitat.

2.-

Han de ressaltar el vertaders valors positius de l’esport en els seus/es fills/es.

3.- 

El més important haurà de ser el comportament dels seus/es fills/es, no els seus resultats, i hauran de vetllar perquè l’orientació d’aquests siga cap a valors positius de l’esport i no cap al resultat o marca.

4.-

Recorde: els/les xiquets/es practiquen esport per a la seua pròpia diversió, no per a la de pares i mares.

5.-

No exercir sobre el/la xiquet/a una pressió indeguda i contraria al seu dret a decidir lliurement sobre la seua participació.

6.-

Convertisca una derrota en victòria ajudant el/la seua fill/a a millorar les seues destreses i ser un/a bon/a esportista. Mai el/la ridiculitze per cometre errors o perquè perd un partit.

7.- 

Recorde que els/les xiquets/es deprenen per mitjà de l’exemple. Aplaudisca el bon joc del seu equip i el de l’oponent.

8.-

Mai qüestione les decisions dels árbitres i menys la seua honestedat.

 


 

MATRÍCULES ESPORTIVES