Normes de l'Escola

Per a un correcte funcionament de les Escoles Esportives cal que respectem unes normes bàsiques de totes les parts implicades:

• Entrenadors/es / Coordinadors/es 
• Jugadors

 

Entrenadors/Coordinadors

 • Com a entrenador mai oblides que estàs tractant amb diferents tipus d'individus, formes de pensar, d'entendre l'esport i sobre tot amb unes expectatives distintes.
 • No imites a altres entrenadors, desenvolupa la teua pròpia personalitat respectant els valors de l'escola.
 • Evita el favoritisme, les normes són iguals per a tots els xiquets i xiquetes.
 • Respecta les regles de joc, als àrbitres, jugadors i pares, però mes que res respecta't a tu mateix.
 • El millor exemple pels xiquets i xiquetes són els entrenadors, no els pots defraudar en cap dels teus comportaments.
 • No discrimines per les habilitats dels xiquets i xiquetes, aquets venen a l'escola a aprendre i es eixa la teva responsabilitat. El fracàs també es mesura per l'abandonament de l'escola.
 • Avalua l'evolució de cadascun dels xiquets i xiquetes sobre els objectius que s'han marcat per a la seva edat, curs o temporada. Adapta les tasques per consolidar aquests objectius.
 • Transmet els valors de l'escola als xiquets i xiquetes en cadascuna de les teves accions i de les d'ells. L'objectiu es aprendre, millorar en la pràctica, gaudir i esforçar-se, per lo que si no es guanya i s'acompleixen els objectius has de felicitar-los.
 • Aprèn de l'experiència i gaudeix-la, això et farà cada vegada millor

 

Jugadors

 • Tots els xiquets i xiquetes/adolescents que pertanyen a l'escola de futbol hauran de complir unes normes bàsiques:
 • Respectar als monitors o entrenadors.
 • Respectar als companys tant del seu equip corn dels contraris.
 • Respectar les instal-lacions esportives tant les pròpies corn les fora.
 • Respectar i cuidar el material d'entrenament.
 • Vestir amb l'equlpació de l'escola, xandall, camiseta i pantaló a tots els partits.
 • Assistir als tornejos en què l'escola haja sigut convidada.
 • Mantindre el compromís amb l'escola durant el temps que dure la fitxa federativa.
 • Entrenar els dies i hores que establisca l'escola.
 • Assistir amb puntualitat als entrenaments, esdeveniments cívics i esportius que sigueu convocats.
 • Assistir als entrenaments amb la roba requerida per I'entrenador.

 

Classificació de les faltes

 

Lleus:

 • Arribar tard a les citacions.
 • No mantenir una actitud correcta en les instal·lacions.
 • No acudir als partits amb la roba corresponent.
 • No mantenir les normes higièniques.

 

Greus:

 • Quan es juga fora, eixir del recinte esportiu sense el permís de l'entrenador o persona responsable.
 • No mantenir una actitud correcta amb els companys, jugadors, públic, àrbitre o entrenador
 • Trencar el material o produïr algun desperfecte en les instal·lacions.
 • La reiteració de faltes lleus.

 

Molt greus:

 • Tenir actituds violentes amb l'àrbitre, jugadors, entrenador, públic...
 • Faltar de manera reiterada als entrenaments o partits sense avisar i sense justificació.
 • La reiteració de faltes greus.

 

Sancions

 • Tota sanció aplicada ha de ser comunicada al coordinador de l'escola pel registre d'aquesta.
 • Les faltes lleus les podrà sancionar directament l'entrenador i es comunicaran verbalment al jugador i s'explicarà als pares. Les sancions podran ser: exclusió d'una o dos sessions de l'entrenament o l'exclusió d'una convocatòria d'un partit.
 • Les faltes greus les podrà sancionar tant l'entrenador com la direcció. Es comunicarà la sanció al jugador així corn als pares del jugador implicat. Les sancions podran ser: exclusió d'una a quatre sessions d'entrenament o exclusió d'una o dues convocatòries de partits.

 

 

COMPARTIR