Protocol COVID-19
 

Seguretat i salut de totes les persones

Tota persona participant de les activitats esportives, ja siga esportista, entrenador, coordinador o acompanyants, haurà de complir i respectar totes les normes i mesures que es contemplen en el present protocol i en els publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) que tenen l'objectiu de protegir la seguretat i salut de totes les persones.

Per tant, es prega la màxima col·laboració, responsabilitat i prudència, prioritzant sempre minimitzar el risc d'un possible contagi.

Totes les instal·lacions esportives estan clarament acondicionades i senyalitzades amb la informació de les mesures i recomanacions a seguir del protocol vigent i són d'obligat compliment per part de totes les persones.

Així mateix, tenint en compte que cada dia és un nou repte perquè l'evolució del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) és impredictible, el present protocol s’ajustarà contínuament a les indicacions de les autoritats competents, per tant, sempre prevaldrà les noves mesures adoptades per la Generalitat Valenciana o altres autoritats.

 

MATRÍCULES ESPORTIVES