MATRÍCULES ESPORTIVES

Abans de realitzar la matrícula es convenient:

  • Haver-se informat de com formalitzar la matrícula al següent enllaç (Veure )
  • Tenir clara la quota de l’esport elegit (Veure )
  • Per a obtenir plaça s’ha de fer obligatoriament el pagament de 50€ o no podràs fer la matrícula i obtenir la plaça.

Futbol