Notícies Esportives
 
Esport Viu 05-04-2022

Ondara renovarà la gespa del camp del Futbol

L’Ajuntament d’Ondara ha impulsat l’execució d’un important projecte per a millorar les instal·lacions esportives municipals, segons han anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora d’Esports, Mar Chesa, en la seua visita a les instal·lacions. Després d’haver presentat (segons el que es va acordar en la Junta de Govern Local) a la Diputació Provincial d’Alacant la necessitat de renovar la gespa artificial del Camp de Futbol del Poliesportiu Municipal Vicent Zaragoza, aquest projecte s’ha inclòs per a executar dins d’aquesta anualitat 2022, segons ha publicat la Diputació. En concret, la renovació de la gespa del camp de futbol d’Ondara està valorada en 151.211,61 euros, dels quals, la Diputació es farà càrrec de 130.000 euros; i l’Ajuntament d’Ondara assumirà la resta. L’ajuda econòmica està emmarcada en la convocatòria de subvencions per a Ajuntaments de la Província d’Alacant, per a inversió en renovació de la gespa artificial dels camps de Futbol municipals, a executar pels Ajuntaments, publicada en el Butlletí Oficial d’Alacant, el dia 18/05/2021.

La Regidoria d’Esports, Mar Chesa, ha destacat la importància que tindrà aquesta renovació de la gespa per a millorar la pràctica esportiva del futbol a Ondara, ja que el camp de futbol municipal té un ús intensiu tant per l’Escola Municipal de Futbol d’Ondara com per la U.D Ondarense.

Segons la memòria valorada de renovació de la gespa artificial del camp de futbol d’Ondara, redactada per l’oficina tècnica municipal, el pressupost per a canviar la gespa és de 151.211,61 euros (IVA inclòs). L’Ajuntament d’Ondara va presentar en els terminis prevists a la Diputació una sol·licitud perquè finance el màxim de 85% (un total de 130.000 euros), sent aquest l’import màxim de subvenció establida per a aquest municipi de 7.076 habitants. L’Ajuntament d’Ondara es compromet a assumir la quantia restant.

En la memòria es detalla que el camp de Futbol del Poliesportiu Municipal Vicent Zaragoza ja disposa de gespa artificial, però aquesta es troba degradada i s’entèn que ha arribat al final de la seua vida útil. El camp de futbol municipal disposa de gespa artificial des de juliol de l’any 2011. Després d’haver passat pràcticament 10 anys des de la seua finalització es fa necessària la seua substitució. La solució consta de la retirada de la gespa existent prèvia desmuntatge de l’equipament de porteries. Posteriorment s’obriran i netejaran les canaletes. Per a acabar, s’instal·larà la nova gespa que s’assentarà amb arena i cautxú i es recol·locarà l’equipament.

Més informació: La Veu d'Ondara

 

Actualitat